BOŽIJI ČOVEK

Ili jesi ili nisi - Konferencija za mlade muškarce
SPORT FEST

Prvi put u istoriji YFC Srbije, organizujemo malu konferenciju samo za mlade muškarce. Pričaćemo o tome kakve su krakteristike Božijeg čoveka, koju ulogu muškarac ima i kako da prektično služi Bogu. Konferencija je organizovana od 6-tog do 9-tog februara 2013. godine.

L.O.A.

Love One Another - naša služba sa devojkama
SPORT FEST

Naš cilj sa službom za devojke jeste da dosegnemo devojke koje nikad nisu čule o Isusu, koje su čule o njemu ali mu nisu predale svoj život i devojke koje žele da obnove odnos sa njim. Kroz naš Fitnes program (Fitnes iz zabave) i kroz LOA sastankei LOA konferencije, stvaramo nove kontakte i gradimo odnose sa devojkama.

Probudi se Srbijo!

Poziv za promenu
Image 1

Probudi se Srbijo je 8 - mesečni proces, koji poziva mlade ljude da se probude i da rastu u dublji odnos sa Bogom. Svaki mesec oko 65 mladih ljudi rade na istim temama iz različitih delova Srbije. Male grupe pomažu u tome da se uđe dublje u teme. Očekujemo velike stvari od Boga za naše lične živote i za našu zemlju.